23.3.2006
Voittajat julkaistu!

10.3.2006
Finalistit julkaistu.

1.3.2006
Grand Oneen ennätysmäärä töitä! Viivalle asettui peräti 223 eri työtä.

20.1.2006
Grand One -sivusto pärähti auki!
Kategoriat
Paras kuluttajille suunnattu palvelu
Kategoriaan voi ilmoittaa kuluttajille suunnattuja yrityssivustoja, brändisivustoja, verkkomedioita, verkkokauppoja, asiointipalveluja (esim. verkkopankit) jne. Kategoriaan voi myös ilmoittaa ei-kaupallisten organisaatioiden palveluja.

Paras B-to-B -palvelu
Kategoriaan voi ilmoittaa ensisijaisesti B-to-B käyttöön tarkoitettuja palveluja. Tähän kategoriaan kuuluvat myös sijoittajainformaatioon keskittyneet yrityssivustot.

Paras julkishallinnon palvelu
Kategoriaan voi ilmoittaa sivustoja, jotka on rahoitettu julkisilla verovaroilla. Tällaisia ovat esimerkiksi kaupunkien ja kuntien sivustot, valtionhallinnon sivustot sekä yleiset kansalaisille suunnatut sivustot.

Paras infodesign
Kategoriaan voi ilmoittaa verkkopalveluita, joiden suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota palvelun informaatiosuunnitteluun, palvelun saavutettavuuteen, käyttöliittymän intuitiivisuuteen ja loogisuuteen sekä ulkoasun selkeyteen.

Paras verkkomainos
Adtech
Kategoriaan voi ilmoittaa minkä tahansa yksittäisen verkkomainostoteutuksen (gif-banneri, popup, suurtaulu interstitiaali jne).

Paras B-to-B -kampanja
Kategoriaan voi ilmoittaa kampanjasivustoja, verkkomainoksia, sähköisiä suorakampanjoita tai näiden yhdistelmiä, joilla on selkeä tavoite ja jotka hyödyntävät internetiä tehokkaasti ja oivaltavasti b-to-b -mediana.

Paras kuluttajakampanja
Kategoriaan voi ilmoittaa kuluttajille suunnattuja kampanjasivustoja, verkkomainoksia, sähköisiä suorakampanjoita tai näiden yhdistelmiä, joilla on selkeä tavoite ja jotka hyödyntävät internetiä tehokkaasti ja oivaltavasti.
Tuloksellisin verkkokampanja
Kategoriaan voi ilmoittaa verkkokampanjoita, joiden tulokset puhuvat puolestaan. Sarjaan ilmoitetut työt arvioidaan puhtaasti tuloksien perusteella - kuinka hyvin verkkokampanjalle asetetut kävijämäärä-, konversio-, myynnilliset-, brandimielikuva- tai muut tavoitteet on saavutettu.

Ilmoittautumisista tulee selvitä ainakin seuraavat asiat: lähtötilanne, kampanjan tavoitteet, kohderyhmät, strategia, ratkaisu, budjetti (myös mediabudjetti) ja tulokset (kvantitatiiviset ja/tai kvalitatiiviset). Lisäksi ilmoittautumisista tulee käydä ilmi kuinka tuloksia on mitattu.

Kategoriaan ilmoitettavaa työtä varten tulee laatia verkkoon koontisivu, josta löytyy kaikki tarvittava informaatio, dokumentit sekä linkit verkkototeutuksiin.

Paras viraalikampanja
Kategoriaan voi ilmoittaa kampanjoita, jotka ovat lähteneet leviämään verkossa kuluttajien toimesta. Kategoriaan osallistuva työ voi olla esimerkiksi verkossa levitettävä mainosfilmi tai kampanja, jossa käyttäjä voi luoda jotakin, jonka voi lähettää eteenpäin ystävilleen. Viraalikeinojen tuloksellisuutta ja luovuutta käytetään kriteereinä töitä arvosteltaessa.

Paras design
Tähän kategoriaan voi ilmoittaa www-töitä, joissa toimiva ja persoonallinen ulkoasu on sopusoinnussa sisällön ja tavoitteiden kanssa.